Aviso Legal

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informamoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: CONCELLO DE ARES (en adiante A ENTIDADE), con dirección AVDA SAAVEDRA MENESES, 12, 15624 – ARES (A CORUÑA).

1.- DPO:

O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE ARES Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. c que poderá contactar en info@concellodeares.com.

2.- FINALIDADE DO TRATAMENTO.

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos no apartado Comentarios. A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

– Xestionar a sea navegación a través do Sitio web.

– Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta as debidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas  información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.

– Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a entidade con vostede. O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode levar que non sexa posible xestionar a sea petición a través do formulario de contacto.

No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

3.- LEGITIMACIóN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación basase no consentimento que vostede nos outorga ao chicar o botón ACEPTO A POLíTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

4.- DESTINATARIOS DE CESIóNS

Non cederemos os seus datos a terceiros.

5.- DEREITOS

Por último, informamoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

– Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.

– Dereito a solicitar a sea rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).

– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a oponerse ao tratamento

– Dereito  portabilidade dos datos

Para exercer os seus dereitos non ten mais que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI. CONCELLO DE ARES dispon de formularios adecuados respecto diso. Non ten mais quesolicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en CONCELLO DE ARES: AVDA SAAVEDRA MENESES, 12, 15624 – ARES (A CORUÑA); info@concellodeares.com

Poder exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamentodos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixiendose por escrito a CONCELLO DE ARES en AVDA SAAVEDRA MENESES, 12, 15624 – ARES (A CORUÑA);info@concellodeares.com

6.- MEDIDAS DE SEGURIDADE

CONCELLO DE ARES ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a sea alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.